پالايش مكان در فرهنگ ايران زمين

خانه تكاني ايراني:
فرهنگ پالايش سابقه‌ي ديرينه‌اي در ايران دارد چنانچه خانه تکانی از آئين‌های پیش از نوروز است. ده پانزده روز مانده به نوروز (سال نو)خانه تکانی شروع می‌شود. در اين آئين، همه وسايل خانه گردگيری و شستشو می‌شود و پاکيزه می‌گردد. چنان زوايای خانه را می‌‌روبند که اگر تا يک سال ديگر هم آن زوايا از چشم خانم خانه پنهان بماند يا فرصت پاکيزه سازی آنها به دست نيايد، قابل تحمل باشد. وسواس برای اين پاکيزه سازی تا به حدی است که در و ديوار خانه اگر نه هر سال، هر چند سال يکبار نقاشی می‌شود. ما ایرانیان معتقدیم با سال نو خود را نو کنیم چرا که در آئیین ما نو شدن همراه با سال نو ستایش پروردگار یکتاست.
download (1)

بازدید از این پست :13252بار

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

پنج − یک =