فنگ شويي چيست؟ (12)

خانه‌ي نهم: آتش و روشن بيني

طبيعت آتش،‌ واقعيت را روشن مي‌كند. به همين دليل اغلب به روشنايي مشهور است. شفافيت،‌بصيرت و قابل ديد بودن را نشان داده و درك و آگاهي از خصيصه‌هاي اين ناحيه است. طبيعت اين ناحيه در نور و شمع و هرچيزي است كه از روشن بيني خلق مي‌شود. هر چيزي كه ما را آگاه مي‌كند داراي انرژي آتش است مانند شعر،‌ مجسمه، جشن‌ها، رسوم، كارهاي نقاشان برجسته،‌ موسيقي كلاسيك و اشياء ارزنده و نفيس و مقدس.11

آتش به گرما مربوط است. انرژي آتش در همه‌ي جهات حركت مي‌كند و مانند آفتاب بين روز در تابستان عمل مي‌كند. اگر خود را هشيار نمي‌بينيد با فقدان آتش در دوروبرتان مواجهيد. اگر در نهايي كردن پروژه‌هاي خود مشكل داريد و براي نتيجه‌گيري در هر چيز ناتوان هستيد شايد ميزان انرژي آتش در خانه‌ي شما زياد باشد. زياد بودن رنگ قرمز و اشكال مثلثي شكل اين انرژي را افزايش داده و دردسرهاي خود را دارد. آتش انرژي فلز را ذوب مي‌كند، انرژي فلز همان چيزي است كه به شما كمك مي‌كند پروژه‌هاي خود را كامل كنيد. روشن بيني به معني پيدا كردن راه زندگي‌تان است و اين ناحيه از نقشه‌ي باگوآ دقيقا نقطه مقابل خانه‌ي آب و سفر است جايي كه با مسير زندگي شما مرتبط است. جمع اين دو خانه در نقشه به اهداف و بصيرت ما درباره‌ي زندگي‌مان توان مي‌دهد و كمك مي‌كند معني زندگي خود را پيدا كينم. به همين فضايي كه بيش از حد نرم و روان باشد و انرژي آب غالب باشد پيدا كردن مسير زندگي و اهداف‌مان سخت مي‌شود.

براي بررسي انرژي اين مكان پرسش‌هاي زير را از خود بپرسيد:

  • آيا از اين كه ديگران درباره‌ي شما چه فكري مي‌كنند نگرانيد؟
  • آيا اغلب تحت تاثير عقايد ديگران قرار مي‌گيريد؟
  • آيا شهرت براي شما خيلي مهم است؟
  • آيا در كارتان به قدر كافي از شما قدرداني مي‌شود؟

آوردن مقداري روشني، مانع‌ها را از سر راه شما برمي‌دارد. رنگ قرمز كمك مي‌كند نسبت به ديگران همدردي بيشتري داشته باشيد اما نسبت به اين مقدار هشيار باشيد كه بر عكس عمل نكند.

 

بازدید از این پست :2785بار

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%d9%8a%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f-12/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

20 + 8 =