تاثير پالايش مكان در زندگيم

تاثير پالايش مكان در زندگيم:

پالايش برايم به منزله‌ي يك بازنگري در زندگي است. هر وقت از چيزي خشمگين مي‌شوم و يا شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رود كه يك جور رخوت و كسالت بر زندگيم چيره شده، با پالايش نرم نرم بخش‌هاي مختلف به بررسي روزهاي قبل مي‌پردازم. جالب است كه هر بار چيزهايي هستند كه يا به كارم نمي‌آيند و يا اگر نباشند زندگيم لنگ نمي‌شود. البته هر بار دوريزي به طرز چشمگيري كمتر و كمتر مي‌شود ولي اگر هيچ چيز دوركردني هم  نباشد تميز كردن و گردگيري اساسي قابل انجام است.پالايش مكان - پالايش ذهن - فنگ شويي ذهن - مهتاب مراديان

تاثير زياد پالايش در ذهن است. تجربه‌ي من در پالايش اين طور بوده كه هنگام بررسي مسئله‌اي در زندگيم و يا تصميم‌گيري در شرايط دشوار بسيار كمكم كرده، به عبارتي اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه با دور كردن چيزهاي غير ضروري ترسم از روبرو شدن با دشواري‌ها كم مي‌شود و بعد احساس مي‌كنم سهم عواطف و منطقم برايم روشن شده و با ديد بازتري به مسئله نگاه مي‌كنم. بارها احساس كردم جاي خالي در مكان، فضاي خالي در ذهنم ايجاد كرده است و به طرز باورنكردني به اوضاع مسلط شدم.

پالايش ذهن و روان آدمي را منعطف و تغييرپذير مي‌كند. به انسان ديد بازتري براي مسائل اطرافش مي‌دهد و كمك مي‌كند تا سهم هر بخش از وجودش را در زندگي كنوني خويش بيابد.

بازدید از این پست :12778بار

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a%d9%85/

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.

10 − دو =