Tag: فنگ شويي چيست

فرق پالايش مكان با فنگ شويي

فرق دوره‌هاي پالايش مكان با فنگ شويي: علم باستاني فنگ شويي از كشور چين برخاسته است، زماني كه عالمان آن زمان به تاثير نيروي اشياء و مكان بر زندگي آدمي اعتقاد داشتند و با اين هنر باستاني كه بنيان‌هاي علمي هم دارد با تدابير خود به گردش انرژي در مكان كمك مي‌كردند. يكي از سرفصل‌هاي …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%81%d8%b1%d9%82-%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%d9%8a%d9%8a/

پالايش مكان

پالايش مكان همه‌ی شما با حس خانه‌تكانی آشنا هستيد، وقتی  همه‌ی درزهای يك مكان و سطوح پنهان آنجا را تميز می‌كنيم، حس آسودگی و رهايی ما را مشعوف می‌كند. خانه يا محل كار و يا در بخش كوچك‌تری مانند كشوی وسايل خرد و ريز، وقتی درهم و بهم ريخته و پر از اشيايی باشد كه …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86/