Tag: خانه تكاني ذهني، پالايش مكان، پالايش ذهن.

پالايش مكان در فرهنگ ايران زمين

خانه تكاني ايراني: فرهنگ پالايش سابقه‌ي ديرينه‌اي در ايران دارد چنانچه خانه تکانی از آئين‌های پیش از نوروز است. ده پانزده روز مانده به نوروز (سال نو)خانه تکانی شروع می‌شود. در اين آئين، همه وسايل خانه گردگيری و شستشو می‌شود و پاکيزه می‌گردد. چنان زوايای خانه را می‌‌روبند که اگر تا يک سال ديگر هم …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%86/