Category: یادداشت‌ها

فنگ شويي چيست؟‌ (21)

فنگ شويي در اتاق كار در منزل:  كار در منزل حس آزادي مي‌‌دهد چرا كه فرد مي‌تواند محل كار خود را ترك كند و فضايي دور از استرس در منزل براي خود خلق كند. طبيعت زندگي كاري و تجاري تغييرات زيادي كرده است. به علاوه ارتباطات گسترده‌ي كامپيوتري و بين المللي نشانگر اين مطلب است …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%d9%8a%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f%e2%80%8c-21/

فنگ‌شويي چيست؟ (20)

فنگ شويي اتاق خواب كودكان: كودكان به طور طبيعي و ذاتي به دنبال اين هستند كه چه چيزي براي آنها خوب است. اتاق خواب آنها بايد ساده و دنج باشد با نمادهايي از تصاوير و امكاناتي كه خود را در آنجا راحت احساس كنند و جاي كافي براي بازي كردن داشته باشند.  كودكان به سرعت …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%81%d9%86%da%af%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d9%8a%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f-20/

جلسه‌ي دوازدهم كارگاه بازيابي خلاقيت

 مقاومتمان نوعي تخريب خويشتن است: حال كه سرمستي با هنرمند درون بودن را تجربه كرده‌ايم گاهي تمايل داريم اين روزها را روياگونه بپنداريم و با خود بگوييم زندگي جدي‌تر از اين حرف هاست، از ادامه‌ي راه منصرف شويم و دوباره به زندگي كسالت‌بار و تكراري تن دهيم. بهتر است بدانيم كه همه‌ي اين افكار و …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%8a-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%aa/

جلسه‌ي يازدهم كارگاه بازيابي خلاقيت

پيدا كردن برنامه‌ي شخصي: هر فردي با يك برنامه‌ي روتين روزانه‌ي منحصر به فردي حالش خوب مي‌شود. يك نفر با ورزش شروع مي‌كند يك نفر با دوش اول وقت و خلاصه هر كس بهتر است برنامه‌ي مناسب خودش را پيدا كند و به اين برنامه پايبند باشد. در اين ميان امتحان روش‌هاي مختلف نياز است …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%aa/

فنگ شويي چيست؟ (19)

فنگ شويي در سرويس بهداشتي:  در هنر فنگ شويي،‌ سرويس‌هاي بهداشتي مكان خصوصي هستند كه بايد در انجا احساس راحتي كنيم و قبل از اين كه به رختخواب رويم بايد براي روز بعد تميز و آماده باشند. اين مكان بايد كاركرد خوبي داشته باشد چون با تخليه‌ي دروني ما و همچنين مسائل مالي زندگي مان …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%d9%8a%d9%8a-%da%86%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%9f-19/

جلسه ی دهم کارگاه بازیابی خلاقیت

کمترین تلاش:  یکی از بهترین تمرین های شخصی که می توانیم داشته باشیم این است که به اجبار چیزی را نخواهیم، حتی برای تغییرات شخصی و رشد درونی نیز صبور باشیم. هرچه به زور بخواهیم  دیر یا زود ار دست می رود. تغییراتی که با صبر و حوصله ایجاد می شوند همیشه ماندگارترند. عچله کردن …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/

جلسه ی نهم کارگاه بازیابی خلاقیت

در نظر گرفتن موانع خلاقیت: بعد از چندین هفته واکاوی و تلاش برای خلاقانه زندگی کردن، درمی یابیم هنوز موانعی وجود دارد که مانع خلاقیت مان است. البته موانعی که عمقی تر و قدیمی تر هستند و غلبه بر آنها کار دشواری است. از شرکت کننده ها که پرسیده می شود اغلب اشاره به ترس …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/

جلسه‌ي هشتم كارگاه بازيابي خلاقيت

تشويق خودمان: جا دارد بعد از جندين هفته‌ي پرفراز و نشيب به خودمان استراحتي تشويق گونه بدهيم البته به اين معني نيست كه نوشتن و قرار ملاقات با هنرمند درون را رها كنيم و به عادت‌هاي قبلي بازگرديم. منظور اين است كه بتوانيم به خودمان كادوي خوبي دهيم و تلاش خود را ارج نهيم. گاهي …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%8a-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%aa/

فنگ شویی چیست؟ (18)

 فنگ شويي در اتاق خواب: اتاق خواب در فنگ شويي يكي از مكان‌هايي است كه حساسيت نسبت زيادي به آن وجود دارد چرا كه در انتهاي روز به آنجا پناه مي‌بريم و قرار است مكاني به دور از استرس و دنياي كاري بيرون باشد. بايد خلوتگاهي براي استراحت عميق و تازه شدن باشد.  بيشتر مردم …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d9%81%d9%86%da%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-18/

جلسه‌ي هفتم كارگاه بازيابي خلاقيت

وقت گذاشتن براي خود و شنيدن پيام‌هاي ناخودآگاه: بعد از مدت كوتاهي شادي و فارغ شدن از ركود خلاقيت، دوباره در اين هفته دچار بي انگيزگي و رخوت مي‌شويم. دلمان نمي‌خواهد بنويسيم و احساس مي‌كينم كاري از پيش نمي‌رود. ولي در اين زمان بيش از هر موقع ديگري نياز به گوش سپردن داريم به آنچه …

ادامه‌ی مطلب

Permanent link to this article: http://mahtabmoradian.com/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87%e2%80%8c%d9%8a-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%aa/